หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหลักหก
Lakhok Municipality
 
NEWS

เทศบาลตำบลหลักหก ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก www.lakhok.go.thเชื่อมต่อกับwww.facebook.com ชื่อ LAKHOK New
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลหลักหก
 
นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักหก
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
รองปลัดเทศบาล
 
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
กองช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานกิจการสภา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร และ
บัตรประจำตัวประชาชน
- งานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติการคลัง
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสำรวจและออกแบบก่อสร้าง
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานสถาปัตยกรรม
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานไฟฟ้าสาธารณะและสถานที่
   
 
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานบริการสาธารณสุข
   
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานนิติการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
- งานจัดทำงบประมาณ
   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม
 
กองการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสังคม
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสติการเด็กและเยาวชน
   
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานธุรการ
- งานบริหารการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
   
 
 
 
เทศบาลตำบลหลักหก
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-3983-85 โทรสาร : 0-2536-3983 ต่อ 143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหลักหก
จำนวนผู้เข้าชม 6,731,545 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-312-1905
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10