หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหลักหก
Lakhok Municipality
 
NEWS

เทศบาลตำบลหลักหก ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก www.lakhok.go.thเชื่อมต่อกับwww.facebook.com ชื่อ LAKHOK New
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ว17777 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2564  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว17776 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว970 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2565 - 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ 17747 การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว 17739 การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว17752 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว17746 ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม)  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว17751 การจัดรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์เด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินฯ  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว17730 มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ในช่วงสถานกรณ์การแพร่รบาดของเชื้อไวรัส 2019 ฯ  [ 27 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว957 การกำหนดที่อยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภาคผนวก 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว956 การกำหนดที่อยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภาคผนวก 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023/ 955 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดโปสเตอร์ เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว17684 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว1768 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 17673 สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทนางสาวกัญญภา สุขสง่ายิ่ง  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว17629 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนตำแหน่งครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว17650 กฎกระทรวงการดำเนินการัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/หัวหน้าเวียน 17630 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว946 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานุระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 17570 ขอรับเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ รายนางธนวรรณ ขวัญเจริญ  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 214
 
 
เทศบาลตำบลหลักหก
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-3983-85 โทรสาร : 0-2536-3983 ต่อ 143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหลักหก
จำนวนผู้เข้าชม 7,160,913 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-312-1905
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10