หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหลักหก
Lakhok Municipality
 
NEWS

เทศบาลตำบลหลักหก ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก www.lakhok.go.thเชื่อมต่อกับwww.facebook.com ชื่อ LAKHOK New
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ สำนักปปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔ จำนวน ๕๐ ลัง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๗๘๖๓ ปทุมธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๔๗๒ ปทุมธานี กองสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๔๗๒ ปทุมธานี กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหลักหก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๓ วัน [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างออกแบบและจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ป้าย ขนาด ๒.๔ x ๖.๐ เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างออแบบและจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ป้าย ขนาด ๒.๔ x ๖.๐ เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๑๙๔๗ ปทุมธานี สำนักปลัด [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A ๔ จำนวน ๕๐ ลัง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมรถตรวจการณ์ ๓ หมายเลขทะเบียน บต ๙๔๓๑ ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๗๘๖๒ ปทุมธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก (ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซม ซ่อมระบบครัช หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๗๘๖๒ ปทุมธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบเบรก ตรวจเช็คระบบครัช และตรวจเช็คระบบไฟทั้งคัน หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๓๔๖ ปทุมธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๘๘๔ ปทุมธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๐๙๖ ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๒๙๑ ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๒๘๔๔ ปทุมธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๘๘๕ ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อนมโรงเรียน (เยียวยา) ให้กับเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหลักหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อนมโรงเรียน (เยียวยา) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหลักหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหลักหก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหลักหก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดระยะ หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๗๐๐ ปทุมธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่อง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ และแหนบหักด้านซ้าย รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๘๘๔ ปทุมธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ๘๒-๗๘๖๓ ปทุมธานี (เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ๘๒-๗๘๖๒ ปทุมธานี (เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
เทศบาลตำบลหลักหก
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-3983-85 โทรสาร : 0-2536-3983 ต่อ 143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหลักหก
จำนวนผู้เข้าชม 6,731,647 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-312-1905
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10